Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Lokali Mieszkalnych
Kierownik
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Referatu Lokali Mieszkalnych, należy w szczególności:

1) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2) opracowywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych ludności i możliwości ich zaspokajania;
3) przygotowywanie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszu za lokale mieszkalne;
4) opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej;
5) wskazywanie lokali socjalnych bądź tymczasowych pomieszczeń w związku z orzeczoną przez sąd eksmisją z lokalu;
6) sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska;
7) regulowanie tytułów prawnych do zajmowanych mieszkań;
8) prowadzenie spraw najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy związanych z zapewnieniem lokali zamiennych i zamianą mieszkań;
9) prowadzenie spraw związanych z procedurą przywrócenia tytułu prawnego do lokali po spłacie zadłużenia;
10) realizowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobów gminy;
11) prowadzenie analiz rynku lokali mieszkalnych zmierzających do pełnego i efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy;
12) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta;
13) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu w ramach programu „Mieszkanie Plus”;
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją dopłat do czynszu do lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

W Referacie Lokali Mieszkalnych tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik referatu;
2) ds. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi;

Pracą Referatu Lokali Mieszkalnych kieruje kierownik.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik referatu
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. zarządu i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 116, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

Nadzór nad świadczonymi usługami sprawowanymi przez Zakład Gospodarki Lokalowej, reprezentowanie właściciela komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Okres obejmowania stanowiska:
do 2020-07-31
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 116, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

Przyjmowanie wniosków o przydział lokali, kontrola warunków mieszkaniowych

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
07-07-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
07-07-2015