Rada Miasta

Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 20119 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Pierwsze oświadczenie w roku 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Pierwsze oświadczenie
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta do I oświadczenia na początek kadencji.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 rok
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 rok
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
korekta do oświadczenia na koniec kadencji 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2010-2014
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Radni Miasta
korekta do I oświadczenia w roku 2019.
pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-20123
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
korekta
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
oświadczenie za 2014 r.