Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Rada Miasta

Szczegółowe wyszukiwanie
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2023.
Stanowisko pracownika - radna
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radna
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone Wojewodzie Lubelskiemu na dwa miesiące przed upływem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - przewodniczący Rady
oświadczenie majątkowe za rok 2022.
Stanowisko pracownika - przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed Końcem kadencji 2028-2024
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2022.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Pierwsze oświadczenie w roku 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny
korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - z-ca przewodniczącego Rady
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - Radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2028-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2023.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2022.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do I oświadczenia na początek kadencji.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radna
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe z 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2028-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - przewodniczący rady
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - radna
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2028-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radna
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2023.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
korekta do oświadczenia na koniec kadencji 2018 r.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 27.09.2021 r. ( dzień ślubowania)
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnego.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny - wiceprzewodniczący Rady
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
korekta do I oświadczenia w roku 2019.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe 2022r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-20123
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca przewodniczącego Rady
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 .
Stanowisko pracownika - radny
Korekta do I oświadczenia majątkowego w 2023 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe radnego . ( pierwsze w/g stanu na dzień 22 września 2023 r.)
Stanowisko pracownika - radny