Urząd Miasta Biała Podlaska - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
21-500 Biała Podlaska ,
Powiat: M. Biała Podlaska
Telefon
83 341 61 00
Fax
83 343 70 64
E-mail

Strona internetowa
NIP
537-00-11-205
REGON
000524045

Dodatkowe informacje

godziny pracy (poniedziałek - piątek):
sala obsługi: 7.30 - 17.00
pozostali pracownicy: 7.30 - 15.30
kasa: 7.30 - 17.00
Urząd Stanu Cywilnego: 7.30 - 15.30

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP
/UrzadMiasta/skrytka

Dane do faktur i przelewów
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

 

Numery rachunków bankowych

nr rachunku (dochody):
80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Wpłaty z tytułu:
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
- opłat za wieczyste użytkowanie,
- opłat za scalanie gruntu,
- opłat za najem i dzierżawę,
- opłat za sprzedaż mienia,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty adiacenckiej,
- opłat komunikacyjnych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy,
- kary za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za zezwolenie i egzamin TAXI,
- opłat skarbowych,
- opłat targowych,
- opłat od posiadania psów,
- opłat za zezwolenia alkoholowe,
- opłat za udostępnienie danych,
- opłat za wydanie zaświadczeń,
- opłat za licencje i koncesje,
- opłat ewidencyjnych,
- opłat za mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską,
- opłat różnych.

nr rachunku (opłaty za gospodarowanie odpadami):
97 1020 4476 0000 8302 0376 2879

Wpłaty z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nr rachunku (sumy depozytowe):
31 1020 4476 0000 8202 0376 2564

Wpłaty z tytułu: wadium, kaucji, sum gwarancyjnych, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

nr rachunku (budżet gminy):
25 1020 4476 0000 8002 0376 2382

Wpłaty z tytułu:
- subwencji, dotacji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej).

Ponadto informujemy, iż wpłaty z powyższych tytułów można uiszczać bez prowizji w Banku PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
12-03-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-03-2023 00:00:00