Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Korekty oświadczeń majątkowych

Szczegółowe wyszukiwanie
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - prezes PEC Sp zo.o. w Baiłej Podlaskiej.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarzadu
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
korekta oświadczenia majątkowego za 2015r.
Stanowisko pracownika - naczelnik WUAiB
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 14
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radna
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor MOPS
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastęca Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - prezes BWiK "WOD-KAN" Sp. Z o.o. w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarzadu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - prezes ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Odziałmi Integracyjnymi
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Odziałmi Integracyjnymi
Korekty oświadczeń majątkowych
korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021.
Stanowisko pracownika - radny
Korekta do oświadczenia za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta Miasta
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - II Zastępca Prezydenta Miasta
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Pierwsze oświadczenie w roku 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021
Stanowisko pracownika - radna
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 3 w Białej Podlaskiej
Wyjaśnienia do oświadczenia za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 3
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły podstawowej Nr 3 w Białej Podlaskiej
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Białej Podlaskiej.
Korekta Oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Białej Podlaskiej.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSZ nr 2
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - dyrektor ZSO nr 4 w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 11
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - wiceprzewodniczący Rady
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - z-ca przewodniczącego Rady
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - Radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Korekta oświadczenia majątkowego
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Utrzymania Dróg
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do I oświadczenia na początek kadencji.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - w-ce prezes BWiK "WOD-KAN" Sp zo.o. w Białej Podlaskiej.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik MOPS
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13 w Białej Podlaskiej.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Inegracyjnego nr 16
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes ZPH "Zieleń"
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Bialskiego Centrum Kultury
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes WOD-KAN
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik MOPS
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator działu realizacji świadczeń i analiz MOPS w Białej Podlaskiej
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji
korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Komunikacji
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - radna
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radna
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radna
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 2
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz miasta
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz miasta
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe z 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Żłobka
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata"
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Referent
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Korekty oświadczeń majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białej Podlaskiej
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - przewodniczący rady
korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miasta
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta Biała Podlaska
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista Urzędu Stanu Cywilnego
Korekty oświadczeń majątkowych
korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Stanowisko pracownika - inspektor w Referacie Komunikacji
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - radny
oświadczenie na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
korekta do oświadczenia za 2019 r.
Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - radny
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - specjalista w Referacie Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
Radni Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
Stanowisko pracownika - radna
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego 2018 r.
Stanowisko pracownika - skarbnik Miasta Biała Podlaska
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Miasta
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilego
Korekty oświadczeń majątkowych
Korekta oświadczenia majątkowego.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Radni Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - radny