Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Główny Specjalista w Referacie Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Biała Podlaska
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik w MOPS Biała Podlaska
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik w MOPS Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe 2019 r.
Stanowisko pracownika - specjalista w MOPS Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - inspektor w Referacie Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kordynator w MOPS w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - koordynator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz MOPS
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - koordynator w MOPS Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Koordynator Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPS
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - koordynator, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Transportu Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe ostatnie na stanowisku.
Stanowisko pracownika - specjalista, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - specjalista, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - specjalista w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - specjalista, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - specjalista w Referacie Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe pierwsze po otrzymaniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta.
Stanowisko pracownika - specjalista
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe pierwsze po otrzymaniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta.
Stanowisko pracownika - podinspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie za rok 2023
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Referacie Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Urbanistyki Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - inspektor w Referacie Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista w Wydziale Dróg i Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista w Referacie Komunikacji
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Dróg.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Ostatnie oświadczenie majątkowe na stanowisku starszego specjalisty ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Stanowisko pracownika - starszy specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - St. specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stany Cywilnego
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe ostatnie na stanowisku.
Stanowisko pracownika - kierownik w MOPS Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik ,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych MOPS
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Transportu Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2023
Stanowisko pracownika - Starszy Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Starszy Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Komunikacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Komunikacji
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - inspektor w Referacie Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta