Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Kierownictwo Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Architektury,Urbanistyki i Budownictwa
oświadczenia za 2018 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału UAB
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Dróg
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Dróg
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska
pierwsze oświadczenie w kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - zastępca prezydenta miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezydenta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - II Zastępca Prezydenta Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Utrzymania Dróg w Urzędzie Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Skarbnika Miasta
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik U.S.C., Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - sekretarz,Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Kierownictwo Urzędu
Pierwsze oświadczenie w kadencji
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - I Zastępca Prezydenta Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezydent
Prezydent Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji w Wydziale Organizayjnym i Kadr Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców
Oświadczenie majątkowe pierwsze po objęciu funkcji kierownika Referatu Obsługi Mieszkańców.
Stanowisko pracownika - kierownik ,Urząd Miasta Biała Podlaska
Skarbnik Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji Skarbnika Miasta
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik ,Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika U.S.C., Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik ,Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownictwo Urzędu
Pierwsze oświadczenie majątkowe na stanowisku Naczelnika Wydziału Edukacji
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik ,Urząd Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,Urząd Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej ,Kultury i Sportu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik, Urząd Miasta Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego