Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
pierwsze oświadczenie w kadencji 2018-2023
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Skarbnika Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Kierownictwo Urzędu
Pierwsze oświadczenie w kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Kierownictwo Urzędu
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe pierwsze po objęciu funkcji kierownika Referatu Obsługi Mieszkańców.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Skarbnik Miasta
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji Skarbnika Miasta
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Pierwsze oświadczenie majątkowe na stanowisku Naczelnika Wydziału Edukacji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za rok- 2016
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Kierownictwo Urzędu
oświadczenie za 2015r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.