Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
oświadczenie pierwsze po objęciu funkcji
Stanowisko pracownika - prezes P.E.C.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - prezes PEC Sp z o.o. w Białej Podlaskiej.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Zakładu Produkcyjno-Handlowego "ZIELEŃ" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej
oświadczenia za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczeni majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola samorządowego nr 14
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 14
oświadczenie za 2015r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Bialskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektorZespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor MOPS
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor MOPS
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - prezes BWiK "WOD-KAN" Sp. Z o.o. w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu spółki
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
pierwsze po objęciu funkcji
Stanowisko pracownika - prezes B.W.i K. Sp. z o.o., Biała Podlaska
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe pierwsze po objęciu funkcji.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu ZGL Sp. z o.o., Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - prezes ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Spółki
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół z Oddz. Integracyjnymi
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 3
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 11 w Białej Podlaskiej
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor , Przedszkole Samorządowe nr 3 , Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół zawodowych nr 1
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSZ nr 2
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół zawodowych nr 2
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
pierwsze na stanowisku
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 4,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11 w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 11
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu C
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu C, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - wiceprezes B.W.i K. WOD-KAN Sp. z o.o. Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe pierwsze po objęciu funkcji
Stanowisko pracownika - wiceprezes zarządu B.W. i K. Sp. z o.o. , Biała Podlaska
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 13 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13 w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 13
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 10 w Białej Podlaskiej
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 3
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe na zakończenie sprawowania funkcji
Stanowisko pracownika - prezes zarządu "Zieleń" Sp. z o.o.w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu "Zieleń" Sp. z o.o.w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu Z.P.H. " Zieleń" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes ZPH "Zieleń"
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor BCK w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora Bialskiego Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji prezesa.
Stanowisko pracownika - prezes B.W.i K. " WOD-KAN" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - prezes BWiK "WOD-KAN"
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - były Prezes PEC Sp zo.o. w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu P.E.C. Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 2
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor , Zespół Żłobków Miejskich , Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Miejskiego
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola samorządowego nr 10
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Przedszkole Samorządowe nr 10, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 10
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 4,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogłonokształcących Nr 3 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe pierwsze po objęciu funkcji
Stanowisko pracownika - członek zarządu P. E.C. Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Członek zarządu PEC Sp. zo.o. w Białej Podlaskiej.
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 4
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu ZGL Sp. z o.o., Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - prezes zarządu ZGL Sp. z o.o., Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Białej Podlaskiej
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 4
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora PS nr 3
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół w Białej Poddlaskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor, Zespół Szkół , Biała Podlaska
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół