Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym

Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na zajmowanym stanowisku
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie - emerytura
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
pierwsze oświadczenie (wyłoniona w drodze konkursu do pracy na stanowisku dyrektora jednostki od 1.IX.2013r.)
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe pierwsze na tym stanowisku
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
pierwsze oświadczenia na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
pierwsze oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
ostatnie oświadczenie na stanowisku p.o. naczelnika
pierwsze oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Ostatnie oświadczenie majątkowe na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe.
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
cofnięcie upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych z up. prezydenta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe- pierwsze
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenia majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie (wygaśnięcie umowy o pracę)
pierwsze oświadczenie majątkowe (po konkursie)
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie ( do 10.04.2015r. prezes zarządu ZGL)
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie (wygaśnięcie umowy o pracę)
pierwsze oświadczenie
pierwsze oświadczenie
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie składane Wojewodzie Lubelskiemu
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenia na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie na tym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe pierwsze po otrzymaniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie - emerytura
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
pierwsze oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku