Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym

Szczegółowe wyszukiwanie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Spółki
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Spółki
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor MOPS
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Dróg
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu spółki
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 17
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na stanowisku
Stanowisko pracownika - II Zastępca Prezydenta Miasta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 3 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Bursy Szkolnej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 3 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji
Oświadczenie majątkowe pierwsze na tym stanowisku
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Utrzymania Dróg
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 7
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 13
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 16
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 3 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - kierownik USC
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - p.o dyrektora Bialskiego Centrum Kultury
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - koordynator działu Realizacji Świadczeń i Analiz w MOPS
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Naczelnik w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - koordynator Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w MOPS
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na stanowisku
Stanowisko pracownika - koordynator Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe.
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - inspektor w Referacie Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - I Zastępca Prezydenta Miasta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - zastępca skarbnika miasta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - specjalista w Referacie Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
cofnięcie upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych z up. prezydenta
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Geodezji
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Geodezji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 4 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Specjalista w Wydziale Dróg i Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe- pierwsze
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Miasta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika USC
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika USC
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 13
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 3
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 1
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - dyrektor BCK
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - starszy specjalista w Referacie Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu spółki
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 4 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Dróg
Pierwsze oświadczenia majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - Specjalista w Wydziale Dróg i Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie (wygaśnięcie umowy o pracę)
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
pierwsze oświadczenie majątkowe (po konkursie)
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - starszy specjalista w USC
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - kierownik działu Świdczeń rodzinnych i socjalnych w MOPS
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Świadczeń Socjalnych
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie (wygaśnięcie umowy o pracę)
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkół
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSZ nr 2
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - inspektor USC
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata"
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie składane Wojewodzie Lubelskiemu
Stanowisko pracownika - Prezydent Miasta
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 17
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 17
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Komunikacji
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO nr 1
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - dyrektor MOPS
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Ostatnie oświadczenie majątkowe na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pierwsze oświadczenie na stanowisku
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydz. Dróg
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bursy Szkolnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe pierwsze po otrzymaniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora MOPS
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Pierwsze oświadczenie na danym stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP nr 3 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
ostatnie oświadczenie
Stanowisko pracownika - kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PS nr 15
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym
pierwsze oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu
ostatnie oświadczenie majątkowe na tym stanowisku
Stanowisko pracownika - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej