Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Struktura urzędu 243
8.12%
Dane adresowe 210
7.02%
Ogłoszenia o naborze 2023 123
4.11%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 2023 89
2.97%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 2022 70
2.34%
Zarządzenia 2023 63
2.1%
Rejestracja pojazdów, prawo jazdy 63
2.1%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 2023 55
1.84%
Ogłoszenia o naborze 2022 49
1.64%
Plan zamówień publicznych 43
1.44%
Uchwały 2022 39
1.3%
Petycje 39
1.3%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 stycznia 2023 36
1.2%
Podatki 35
1.17%
Odpady 35
1.17%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 2022 31
1.04%
Wiadomości i ogłoszenia 28
0.94%
Podatki i opłaty lokalne 27
0.9%
Przetargi 2023 26
0.87%
Skład Rady Miasta 25
0.84%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 2013-2019 25
0.84%
Zarządzenia 2012 24
0.8%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 2021 23
0.77%
Przedszkola 21
0.7%
Oferty przetargowe 21
0.7%
Zawiadomienia o sesjach (2018-2023) 21
0.7%
Uchwały 2021 17
0.57%
Dowody osobiste 16
0.53%
Ewidencja ludności (Meldunki, PESEL) 15
0.5%
Zarządzenia 2022 15
0.5%
Ogłoszenia o naborze 2017 14
0.47%
Uzupełnianie, prostowanie, zaświadczenia, odpisy z aktów stanu cywilnego 14
0.47%
Obwieszczenia 2023 14
0.47%
Ogłoszenia o konkursach 2021 14
0.47%
Kontrole zewnętrzne 13
0.43%
Ogłoszenie o konkursach 2022 13
0.43%
IV kwartał 12
0.4%
Uchwały 2009 12
0.4%
Petycje 2021 12
0.4%
Gospodarka komunalna 12
0.4%
Rejestry uchwał 11
0.37%
Ogłoszenie o konkursach 2023 11
0.37%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 2022 i WPF 10
0.33%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 2021 10
0.33%
Nieruchomości 10
0.33%
Uchwały 2016 10
0.33%
Nauka jazdy, stacje kontroli pojazdów 10
0.33%
Zamówienia publiczne, przetargi, konkursy 9
0.3%
Zarządzenia 2021 9
0.3%
Termin sesji Rady i Komisji 9
0.3%
Kontakt 9
0.3%
Wyniki konkursów 2023 9
0.3%
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta 9
0.3%
Ogłoszenia o naborze 2021 9
0.3%
Zarządzenia 2019 8
0.27%
Transport drogowy 8
0.27%
Wykaz spółek 8
0.27%
Jednostki podległe 8
0.27%
IV kwartał 8
0.27%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2016 8
0.27%
Obwieszczenia 2013 8
0.27%
Przetargi 2022 8
0.27%
Obwieszczenia 2015 7
0.23%
Kierownictwo Urzędu 7
0.23%
Geodezja 7
0.23%
Uchwały 2020 7
0.23%
Obwieszczenia 2022 7
0.23%
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 7
0.23%
Zamówienia do 30 tys. € 2017 7
0.23%
Zarządzenia Prezydenta Miasta 7
0.23%
Statystyka zdawalności OSK 7
0.23%
Złożone zgodnie z art. 24h ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym 7
0.23%
Zajęcie pasa drogowego 7
0.23%
Konkursy na realizację zadań publicznych 7
0.23%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 2023 i WPF 7
0.23%
Konkursy 2023 7
0.23%
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 6
0.2%
Druki formularzy 6
0.2%
Zarządzenia 2018 6
0.2%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 6
0.2%
Projekty budżetu 2023 oraz projekt WPF 6
0.2%
Nieodpłatna pomoc prawna 6
0.2%
Projekty na sesję w dniu 27 lutego 2015 6
0.2%
Działalność gospodarcza 6
0.2%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 6
0.2%
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo 6
0.2%
PINB 6
0.2%
IV kwartał 6
0.2%
IV kwartał 6
0.2%
URM.19.169.12 z dnia 07 maja 2012 r. 6
0.2%
Przetargi 2021 6
0.2%
Wolne stanowiska 5
0.17%
Zarządzenia 2016 5
0.17%
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 5
0.17%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5
0.17%
IV kwartał 5
0.17%
URM.9.88.11 z dnia 25 lipca 2011 r. 5
0.17%
Uchwały 2010 5
0.17%
Projekty na sesję w dniu 13 września 2018 5
0.17%
Obwieszczenia 2018 5
0.17%
Zarządzenia 2007 5
0.17%
Szkoły podstawowe 5
0.17%
Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe 5
0.17%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 grudnia 2022 5
0.17%
Wyłożenia projektów do publicznego wglądu 5
0.17%
2021 5
0.17%
Druki 5
0.17%
Uchwały 2011 5
0.17%
Dokumenty stwierdzające wybór prezydenta i powołanie zastępców 5
0.17%
Uchwały 2014 5
0.17%
Zarządzenia 2015 5
0.17%
Ogłoszenia o naborze 2018 5
0.17%
Projekt budżetu 2013 5
0.17%
Małżeństwa 4
0.13%
ZP.196.12 z 31 października 2012 r. 4
0.13%
Mapa serwisu 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2021 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 13 marca 2020 4
0.13%
Obwieszczenia 2021 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 paździenika 2017 4
0.13%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023 4
0.13%
2019 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 3 lutego 2017 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2017 4
0.13%
Uchwały Zgromadzenia Wspólników 2017 4
0.13%
Statystyka odwiedzin 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 3 sierpnia 2021 4
0.13%
Projekty na sesję w dniu 21 grudnia 2018 4
0.13%
Rada Miasta 4
0.13%
Budżet 2008 4
0.13%
IV kwartał 4
0.13%
URM.24.222.12 z dnia 18 grudnia 2012 r. 4
0.13%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań 2020 4
0.13%
Ogłoszenia o naborze 2019 4
0.13%
Organizacja ruchu 4
0.13%
Uchwały 2013 4
0.13%
Uchwały 2018 4
0.13%
Informacja o przetwarzaniu danych 4
0.13%
Druki formularzy do konkursów 2019 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 grudnia 2020 4
0.13%
Rejestry Zarządzeń Prezydenta Miasta 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2019 4
0.13%
Instytucje kultury, muzea, biblioteki 4
0.13%
Karta Dużej Rodziny/Karta Seniora 4
0.13%
Zarządzenia 2017 4
0.13%
Szkoły ponadpodstawowe 4
0.13%
Korekty oświadczeń majątkowych 4
0.13%
Nabory w jednostkach podległych 4
0.13%
Projekty uchwał na sesję w dniu 11 kwietnia 2022 4
0.13%
Emisja obligacji 2013 3
0.1%
Uchwały 2004 3
0.1%
Na sesję w dniu 24 czerwca 2013 3
0.1%
Klauzula RODO 3
0.1%
IV kwartał 3
0.1%
III kwartał 3
0.1%
2014 3
0.1%
Zarządzenia 2011 3
0.1%
Wybory Prezydenckie 2020 3
0.1%
Wyniki konkursów 3
0.1%
Zmiana WPF 3
0.1%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3
0.1%
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Biała Podlaska 3
0.1%
Zawiadomienia o sesjach (2010-2014) 3
0.1%
Zgłoszenia budowy 3
0.1%
Budżet 2005 3
0.1%
Projekty uchwał na sesję w dniu 11 marca 2019 3
0.1%
Projekty uchwał na sesję w dniu 7 grudnia 2022 3
0.1%
Słownik skrótów 3
0.1%
Projekt budżetu 2016 oraz projekt zmiany WPF 3
0.1%
Projekty na sesję w dniu 24 lutego 2014 3
0.1%
URM.22.201.12 z dnia 19 października 2012 r. 3
0.1%
Uchwały 1999 3
0.1%
Projekt budżetu 2022 oraz projekt WPF 3
0.1%
Wybory 3
0.1%
Zawiadomienia o sesjach (2014-2018) 3
0.1%
Stowarzyszenia zwykłe, Ośrodki Wsparcia Dziennego 3
0.1%
Edukacja 3
0.1%
Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2022 3
0.1%
IV kwartał 2010 r. 3
0.1%
Stan mienia komunalnego 3
0.1%
Wyniki konkursów 2022 3
0.1%
II kwartał 3
0.1%
2020 3
0.1%
Komisja Rewizyjna 3
0.1%
Urodzenie dziecka 3
0.1%
Zgony, testament 3
0.1%
Petycje 2022 3
0.1%
Projekty na sesję w dniu 28 sierpnia 2015 3
0.1%
Projekty na sesję w dniu 30 lipca 2018 3
0.1%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 3
0.1%
Obwieszczenia 2016 3
0.1%
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta 3
0.1%
IV kwartał 3
0.1%
Uchwały 2008 3
0.1%
Zarządzenie Nr 299/11 Prezydenta Miasta z dn. 24 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 3
0.1%
Projekty na sesję w dniu 30 stycznia 2015 3
0.1%
Projekty uchwał na sesję w dniu 25 listopada 2019 3
0.1%
Przetargi 2018 3
0.1%
Projekty na sesję w dniu 30 listopada 2018 3
0.1%
URM.11.104.11 z dnia 29 września 2011 r. 3
0.1%
II kwartał 3
0.1%
Programy działalności instytucji kultury 3
0.1%
Zarządzanie kryzysowe 3
0.1%
III kwartał 3
0.1%
Informacje podstawowe 3
0.1%
Sport i turystyka 3
0.1%
III kwartał 3
0.1%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2021 3
0.1%
Lista wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3
0.1%
Zarządzenie Nr 199/11 Prezydenta Miasta z dn. 29 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 3
0.1%
ZP.228.12 z 19 grudnia 2012 r. 3
0.1%
Projekt budżetu 2018 oraz projekt zmiany WPF 3
0.1%
III kwartał 3
0.1%
Przetargi 2009 3
0.1%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3
0.1%
I kwartał 2
0.07%
Ogłoszenia 2
0.07%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 sierpnia 2017 2
0.07%
Uchwały 2015 2
0.07%
Budżet 2009 2
0.07%
Interpelacje i zapytania 2021 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 27 listopada 2015 2
0.07%
Obwieszczenia 2014 2
0.07%
Inne dokumenty 2
0.07%
Uchwały 2017 2
0.07%
Ogłoszenia o naborze 2016 2
0.07%
Zarządzenie Nr 226/11 Prezydenta Miasta z dn. 31 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta B.P., informacji o kształtowaniu się wpf 2
0.07%
Przetargi 2008 2
0.07%
Stacje Kontroli Pojazdów 2
0.07%
Przetargi 2017 2
0.07%
Ogłoszenia 2
0.07%
Druki formularzy 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 16 grudnia 2016 2
0.07%
III kwartał 2
0.07%
Inne placówki oświatowe 2
0.07%
Ogłoszenia o konkursach 2022 2
0.07%
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2
0.07%
Uchwały 2007 2
0.07%
Przetargi 2010 2
0.07%
Zgromadzenia 2
0.07%
II kwartał 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 20 kwietnia 2020 2
0.07%
Druki formularzy do konkursów 2022 2
0.07%
Rejestr instytucji kultury 2
0.07%
Sprawozdania za 2017 r. 2
0.07%
Opieka, pomoc społeczna 2
0.07%
URM.4.24.11 z dnia 28 stycznia 2011 r. 2
0.07%
Projekt budżetu na 2011 r. 2
0.07%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2
0.07%
Wybory samorządowe 2014 2
0.07%
Zarządzenie Nr 162/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 22 września 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2016 2
0.07%
IV kwartał 2
0.07%
Zarządzenie Nr 92/11 Prezydenta Miasta z dn. 31 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 2
0.07%
Petycje 2020 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 12 marca 2018 2
0.07%
II kwartał 2
0.07%
Jak załatwić sprawę-karty informacyjne i formularze 2
0.07%
Przetargi 2012 2
0.07%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 2021 i WPF 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 24 czerwca 2016 2
0.07%
I kwartał 2010 r. 2
0.07%
Ogłoszenia o konkursach 2019 2
0.07%
Wybory Prezydenckie 2015 2
0.07%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 2021 i WPF 2
0.07%
Projekt budżetu 2019 oraz projekt zmiany WPF 2
0.07%
Ochrona środowiska 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 26 czerwca 2015 2
0.07%
Uchwały 2012 2
0.07%
URM.13.133.11 z dnia 19 grudnia 2011 r. 2
0.07%
Interpelacje i zapytania 2
0.07%
ZP.72.12 z 09 maja 2012 roku 2
0.07%
Przetargi 2015 2
0.07%
Petycje 2023 2
0.07%
Koncesje alkoholowe 2
0.07%
Zarządzenie Nr 178/11 Prezydenta Miasta z dn. 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska 2
0.07%
Zawiadomienia o sesjach (2006-2010) 2
0.07%
Zarządzenie Prezydenta Nr 45/10 z dn. 19 marca 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za 2009 r. 2
0.07%
Zarządzenia 2014 2
0.07%
Zjazd z drogi publicznej 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2021 2
0.07%
Zarządzenie nr 289/11 Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2012 r. oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2
0.07%
Redakcja biuletynu 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 24 lutego 2017 2
0.07%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2
0.07%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 31 sierpnia 2020 2
0.07%
Zarządzenie Nr 190/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 29 pażdziernika 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 29 czerwca 2022 2
0.07%
Konkursy 2019 2
0.07%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
I kwartał 2
0.07%
Projekt budżetu 2021 oraz projekt WPF 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 25 września 2015 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 22 grudnia 2014 2
0.07%
URM.7.64.11 z dnia 30 maja 2011 r. 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2021 2
0.07%
IV kwartał 2
0.07%
Zarządzenia 2008 2
0.07%
I kwartał 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 23 czerwca 2014 2
0.07%
Kluby sportowe 2
0.07%
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji 2
0.07%
Zmiana imienia/nazwiska 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 31 marca 2014 2
0.07%
Dane przestrzenne 2023 2
0.07%
Spółki 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 9 listopada 2020 2
0.07%
Projekt Budżet 2012 r. 2
0.07%
Zarządzenia 2020 2
0.07%
Zakres zadań 2
0.07%
Uzależnienia 2
0.07%
Przetargi 2020 2
0.07%
Inne dokumenty 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2020 2
0.07%
URM.39.185.10 z dnia 25 października 2010 r. 2
0.07%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2022 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 30 kwietnia 2015 2
0.07%
Uchwały 2019 2
0.07%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
URM.13.132.11 z dnia 19 grudnia 2011 r. 2
0.07%
Rejestry skarg 2
0.07%
Zarządzenie Nr 132/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 20 sierpnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 2
0.07%
Druk sprawozdania 2
0.07%
II kwartał 2010 r. 2
0.07%
Zarządzenia 2006 2
0.07%
Przetargi 2019 2
0.07%
Budżet 2
0.07%
Budżet 2013 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2016 2
0.07%
Zarządzenia 2009 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2021 2
0.07%
Sprawy wojskowe 2
0.07%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2
0.07%
Zarządzenia Prezydenta Miasta 2
0.07%
URM.24.221.12 z dnia 18 grudnia 2012 r. 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2019 2
0.07%
Imprezy, zbiórki publiczne 2
0.07%
Wybory samorządowe 2018 2
0.07%
Projekty na sesję w dniu 11 sierpnia 2014 2
0.07%
Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2016 2
0.07%
Miejski Rzecznik Konsumentów 2
0.07%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 2
0.07%
Zarządzenia 2010 2
0.07%
Budżet 2019 2
0.07%
Kontakt 2
0.07%
IV kwartał 2011 r. 2
0.07%
Budżet 2006 2
0.07%
Wyniki konkursów 2020 2
0.07%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2021 2
0.07%
Budżet 2002 2
0.07%
Wybory parlamentarne 2015 2
0.07%
Ogłoszenia o konkursach 2020 2
0.07%
2011 2
0.07%
Zamówienia do 30 tys. € 2016 1
0.03%
ZP.200.12 z 12 listopada 2012 r. 1
0.03%
Komunikaty 1
0.03%
Rejestr umów 1
0.03%
Budżet 2003 1
0.03%
Druki formularzy do konkursów 2020 1
0.03%
Przetargi 2014 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2021 1
0.03%
Budżet 2020 1
0.03%
2010 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 6 lipca 2018 1
0.03%
URM.11.103.11 z dnia 29 września 2011 r. 1
0.03%
Petycje 2019 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
III kwartał 2010 r. 1
0.03%
URM.9.89.11 z dnia 25 lipca 2011 r. 1
0.03%
Budżet 2004 1
0.03%
Zamówienia do 30 tys. € 2018 1
0.03%
Ogłoszenia o naborze 2014 1
0.03%
Kadra 1
0.03%
Skargi 1
0.03%
Zarządzenie Nr 317/11 Prezydenta Miasta z dn. 20 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 1
0.03%
Konkursy 2020 1
0.03%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2019 (1) 1
0.03%
Zarządzenie Nr 270/11 Prezydenta Miasta z dn. 30 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 1
0.03%
Wezwania do odbioru 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2020 1
0.03%
Projekty uchwał 2016 1
0.03%
Konkursy 2011 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
2016 1
0.03%
Zamówienia do 30 tys. € 2014 1
0.03%
Wybory parlamentarne 2019 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 19 czerwca 2020 1
0.03%
2013 1
0.03%
Zarządzenie Nr 275/11 Prezydenta Miasta z dn. 05 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 1
0.03%
Interpelacje i zapytania 2020 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 28 maja 2018 1
0.03%
Komisja skarg, wniosków i petycji 1
0.03%
ZP.165.12 z 30 sierpnia 2012 roku 1
0.03%
Urząd Miasta 1
0.03%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Urbanistyki 1
0.03%
Zarządzenie Nr 222/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Zarządzenie Nr 214/11 Prezydenta Miasta z dn. 12 sierpnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 1
0.03%
Projekt budżetu 2015 oraz projekt zmiany WPF 1
0.03%
Na sesję w dniu 30 września 2013 1
0.03%
URM.3.11.10 z dnia 29 grudnia 2010 r. 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2017 1
0.03%
URM.11.105.11 z dnia 29 września 2011 r. 1
0.03%
Sprawozdania za 2015 r. 1
0.03%
Druk sprawozdania 1
0.03%
ZP.103.12 z 20 lipca 2012 roku 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
Wzory pism 1
0.03%
I kwartał 1
0.03%
Zarządzenia 2013 1
0.03%
Uchwały 2002 1
0.03%
Uchwały 2006 1
0.03%
I kwartał 1
0.03%
Wyniki 1
0.03%
Deklaracja dostępności 1
0.03%
ZP.167.12 z 31 sierpnia 2012 roku 1
0.03%
I kwartał 1
0.03%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
I kwartał 1
0.03%
Druk oferty 1
0.03%
Uchwały 2003 1
0.03%
Zamówienia do 30 tys. € 2015 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 18 czerwca 2019 1
0.03%
III kwartał 1
0.03%
URM.21.188.12 z dnia 30 sierpnia 2012 r 1
0.03%
Interpelacje i zapytania 2019 1
0.03%
Zarządzenie Nr 134/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 25 sierpnia 2010 w sprawie przygotowania projektu budżetu na 2011 r. 1
0.03%
URM.33.82.09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 1
0.03%
Obwieszczenia 2017 1
0.03%
Prawo lokalne 1
0.03%
Druki formularzy 1
0.03%
Zarządzenie Nr 139/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 31 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za I półrocze 2010 r. 1
0.03%
Ogłoszenia 1
0.03%
ZP.93.12 z 29 czerwca 2012 roku 1
0.03%
Wyniki konkursów 2021 1
0.03%
Sprawozdania za 2016 r. 1
0.03%
2012 1
0.03%
ZP.66.12 z 30 marca 2012 roku 1
0.03%
Przetargi 2007 1
0.03%
Informacja zbiorcza 1
0.03%
Ogłoszenia o naborze 2015 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
Obwieszczenia 2019 1
0.03%
Szkoły i placówki niepubliczne 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 5 grudnia 2014 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 29 grudnia 2021 1
0.03%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1
0.03%
Statut Miasta 1
0.03%
Sprawozdania 2023 1
0.03%
Konkursy 2017 1
0.03%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1
0.03%
ZP.94.12 z 29 czerwca 2012 roku 1
0.03%
2017 1
0.03%
Zarządzenie Prezydenta Nr 98/10 z dn. 21 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Zamówienia do 30 tys. € 2020 1
0.03%
Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK 1
0.03%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1
0.03%
URM.7.65.11 z dnia 30 maja 2011 r. 1
0.03%
Przetargi 2011 1
0.03%
ZP.43.12 z 20 lutego 2012 roku 1
0.03%
Inne rejestry i ewidencje 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 16 maja 2016 1
0.03%
Projekt budżetu na 2010 r. 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 15 kwietnia 2019 1
0.03%
Ogłoszenia i zarządzenia 1
0.03%
Druki formularzy do konkursów 2021 1
0.03%
Wybory parlamentarne 1
0.03%
Nagrania z sesji 1
0.03%
Sprawozdania 2020 1
0.03%
Zarządzenie Nr 297/11 Prezydenta Miasta z dn. 22 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2011 r. 1
0.03%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
Zarządzenie Prezydenta Nr 127/10 z dn. 20 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2019 1
0.03%
inne 1
0.03%
I kwartał 1
0.03%
URM.20.178.12 z dnia 22 czerwca 2012 r. 1
0.03%
Wyniki konkursów 2022 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2017 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 5 sierpnia 2022 1
0.03%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1
0.03%
Oferty 1
0.03%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
Przetargi 2013 1
0.03%
Sprawozdania, raporty 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 26 lutego 2018 1
0.03%
Zarządzenie Nr 206/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 30 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
URM.35.108.10 z dnia 19 marca 2010 r. 1
0.03%
III kwartał 2011 r. 1
0.03%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2017 1
0.03%
Zamówienia do 30 tys. € 2019 1
0.03%
URM.8.78.11 z dnia 20 czerwca 2011 r. 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 września 2019 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 27 marca 2015 1
0.03%
Kwestionariusz osobowy, udostępnienie inf. publicznej 1
0.03%
Historia zmian 1
0.03%
Kadencja 2010-2014 1
0.03%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2020 1
0.03%
Budżet 2007 1
0.03%
Druki formularzy do konkursów 2023 1
0.03%
Zarządzenie nr 203/12 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie projektu budżetu 2013 oraz zmiany WPF 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 września 2020 1
0.03%
Biuletyn Informacji Publicznej 1
0.03%
Wybory samorządowe 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 28 września 2017 1
0.03%
Sposób dostępu do informacji publicznej 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2016 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2022 1
0.03%
URM.4.23.11 z dnia 28 stycznia 2011 r. 1
0.03%
2015 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 15 kwietnia 2016 1
0.03%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1
0.03%
Projekty uchwał 2013 1
0.03%
Finanse i budżet 1
0.03%
II kwartał 1
0.03%
Zarządzenie Prezydenta Nr 67/10 z dn. 31 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Ogłoszenia o konkursach 1
0.03%
Kadencja 2014-2018 1
0.03%
Kadencja 2002-2006 1
0.03%
Uchwały 2005 1
0.03%
Obwieszczenia 2020 1
0.03%
Projekty uchwał na sesję w dniu 29 kwietnia 2022 1
0.03%
Zarządzenie Nr 197/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dn. 15 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Dane przestrzenne 2021 1
0.03%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2018 1
0.03%
URM.19.168.12 z dnia 07 maja 2012 r. 1
0.03%
Zwrot opłaty 1
0.03%
Inne dokumenty 1
0.03%
Komisja Statutowa 1
0.03%
Strategia Rozwoju 1
0.03%
Wyniki 1
0.03%
Projekt budżetu 2017 oraz projekt zmiany WPF 1
0.03%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu 2022 i WPF 1
0.03%
Uchwały 2001 1
0.03%
URM.21.187.12 z dnia 30 sierpnia 2012 r 1
0.03%
URM.22.200.12 z dnia 19 października 2012 r. 1
0.03%
III kwartał 1
0.03%
Zarządzenie Prezydenta Nr 92/10 z dn. 11 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta Biała Podlaska na 2010 r. 1
0.03%
Na sesję w dniu 8 listopada 2013 1
0.03%
Strategie 1
0.03%
URM.13.132.11 z dnia 19 grudnia 2011 r. 1
0.03%
Na sesję w dniu 20 grudnia 2013 1
0.03%
Oferty 1
0.03%
URM.15.138.12 z dnia 03 lutego 2012 r. 1
0.03%
Uchwały 1998 1
0.03%
2018 1
0.03%
III kwartał 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 10 października 2014 1
0.03%
Na sesję w dniu 29 lipca 2013 1
0.03%
Projekt budżetu 2014 oraz projekt zmiany WPF 1
0.03%
Druki oświadczeń 1
0.03%
ZP.67.12 z 30 marca 2012 roku 1
0.03%
Sprawozdania 2019 1
0.03%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022 1
0.03%
IV kwartał 1
0.03%
Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
Wyniki 1
0.03%
Interpelacje i zapytania 2022 1
0.03%
Przetargi 2016 1
0.03%
2014 1
0.03%
I kwartał 2011 r. 1
0.03%
Ogłoszenia o konkursach 1
0.03%
Oferty w trybie pozakonkursowym 2019 1
0.03%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
Projekty na sesję w dniu 8 października 2018 1
0.03%
Druk oferty 1
0.03%
III kwartał 1
0.03%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie budżetu i WPF 1
0.03%
Druki formularzy 1
0.03%