Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Skład Rady Miasta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krystyna Beń Stanowisko:radna
Email:
0 4
Edward Borodijuk Stanowisko:radny
Email:
0 11
Bogusław Broniewicz Stanowisko:przewodniczący rady
Email:
Godziny przyjęć:

dyżur: środa, czwartek, godz. 14.00-15.30
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 108
tel. 83 341 64 03, kom. 504 144 225


0 16
Adam Chodziński Stanowisko:radny
Email:
0 21
Marta Cybulska-Demczuk Stanowisko:radna
Email:
0 23
Marek Dzyr Stanowisko:zastępca przewodniczącego rady
Email:
0 26
Waldemar Godlewski Stanowisko:zastępca przewodniczącego rady
Email:
0 29
Henryk Grodecki Stanowisko:radny
Email:
0 31
Marcin Izdebski Stanowisko:radny
Email:
0 32
Jan Adam Jakubiec Stanowisko:radny
Email:
0 34
Anna Korolczuk Stanowisko:radna
Email:
0 37
Bartłomiej Kuczer Stanowisko:radny
Email:
0 39
Dariusz Litwiniuk Stanowisko:radny
Email:
0 40
Mariusz Michalczuk Stanowisko:radny
Email:
0 41
Stanisław Nikołajczuk Stanowisko:radny
Email:
0 43
Franciszek Ostrowski Stanowisko:radny
Email:
0 44
Sławomir Potocki Stanowisko:radny
Email:
0 47
Wiesław Rabczuk Stanowisko:radny
Email:
0 49
Paweł Siłakiewicz Stanowisko:radny
0 50
Karol Sudewicz Stanowisko:radny
Email:
0 51
Ryszard Więcierzewski Stanowisko:radny
Email:
0 52
Robert Woźniak Stanowisko:radny
Email:
0 54
Wacław Zemke Stanowisko:radny
Email:
0 55

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych jest Prezydenta Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. MArszałka Józefa Piłsudskiego 3;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bialapodlaska.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi radnych i organizacji rady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje określone przepisami szczególnymi;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawy o samorządzie gminnym i jest obligatoryjne.