Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Sekretarz Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Organizacyjny i Kadr
Adres komórki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pok. 227

Telefon
83 341 64 01
Email

Informacje dodatkowe

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr (OK) należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i właściwej organizacji pracy;
 2. opracowywanie na zlecenie prezydenta okresowych analiz funkcjonowania urzędu;
 3. doradztwo i informowanie mieszkańców w punkcie obsługi klienta;
 4. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników urzędu, w tym przygotowywanie spraw rentowych i emerytalnych tych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem kierowników jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
 5. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników urzędu;
 6. rozkład czasu pracy, nadzór i kontrola nad dyscypliną pracy;
 7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem pracowników;
 8. opracowywanie planów wydatków osobowych urzędu;
 9. prowadzenie centralnego rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw prezydenta;
 10. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 11. wykonywanie zadań związanych z wyborami do samorządu terytorialnego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, przeprowadzaniem referendum;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej;

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
głowny specjalista ds. kadr
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pok. 224, tel. 83 341 61 81

Obowiązki:

sprawy kadrowe pracowników urzędu


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. Piłsudskiego 3, pok. 8, Kancelaria Ogólna


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 227, tel. 83 341 64 01


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. kancelaryjnych i obsługi telefonicznej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 8, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

obsługa kancelarii, centrali telefonicznej


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. organizacyjnych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 306, tel. 83 341 61 60


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. obsługi klienta
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - punkt obsługi klienta, tel. 83 341 61 73

Obowiązki:

informowanie i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych klientów urzędu miasta


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 224, tel. 83 341 64 02

Obowiązki:

szkolenia pracowników urzędu, udostępnianie informacji publicznej, czas pracy

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Kochnio Andżelika
Data wytworzenia informacji:
01-08-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013