Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Miejski Rzecznik Konsumentów
Adres komórki

pokój 21, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Telefon
83 341 68 48
Email

Informacje dodatkowe

Biuro jest czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 do 15:00

środa
9:15 - 17:00

Już przy wstępnej rozmowie konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co do możliwości załatwienia sprawy.

 

Dokumenty do pobrania

 

Do zadań Rzecznika należy:

  • Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  • Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
  • Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
  • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.
  • Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
  • Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Właściwość miejscowa rzecznika:
Rzecznik udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Białej Podlaskiej.
Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę o następującej treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”
Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.
Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Użyteczne linki:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.skp.pl
Rzecznik Finansowy www.rzu.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii www.ure.gov.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
Arbiter Bankowy www.zbp.pl
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej www.giih.gov.pl


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
04-05-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013