Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Urząd Stanu Cywilnego
Adres komórki
ul. Janowska 27
Telefon
83 341 64 10 - odpisy, korespondencja
83 341 64 11 - z-ca kierownika; sporządzanie aktów urodzeń, zmiana imienia i nazwiska
83 341 64 12 - dokumenty do ślubu, wpisywanie dokumentów zagranicznych, prostowanie i uzupełnianie aktów
83 341 64 13 - sporządzanie aktów zgonu, wydawanie odpisów
83 341 64 09 - transkrypcje
83 341 64 08 - kierownik
Email

Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w centralnym rejestrze stanu cywilnego.
 2. Transkrypcja, odtwarzanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgonu.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa.
 5. Nadawanie i aktualizacja numeru PESEL.
 6. Wydawanie odpisów/wpisywanie aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnego rejestru stanu cywilnego.
 7. Wydawanie zaświadczeń o:
  • stanie cywilnym,
  • zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  • dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
  • do ślubu konkordatowego i sporządzanie na ich podstawie aktu małżeństwa.
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracyjną zmianą imienia i nazwiska.
 9. Analiza zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych podlegających uznaniu ex lege na mocy Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Wnoszenie przez kierownika USC, zastępcę spraw o unieważnienie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego do wojewody, sądu.
 11. Realizacja zleceń: usuwanie niezgodności, migracja aktów, przesyłanie dokumentów.
 12. Współpraca z urzędami administracji samorządowej i państwowej oraz polskimi konsulatami i obcymi placówkami konsularnymi, strażą graniczną, ośrodkami dla cudzoziemców i uchodźców.
 13. Aktualizacja stanu cywilnego osób przez nanoszenie do aktu/rejestru wzmianek, przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych.
 14. Organizowanie uroczystości jubileuszowych 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.
 15. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu sporządzanych urodzeń, małżeństw i zgonów.
 16. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

I piętro, ul. Janowska 27

Obowiązki:

przygotowywanie dokumentów do ślubów – cywilnych i konkordatowych, jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 1, ul. Janowska 27

Obowiązki:

kierowanie pracą USC, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
od 2020-08-01

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
zastępca kierownika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 3, ul. Janowska 27

Obowiązki:

rejestracja urodzeń, zmiana imienia i nazwiska, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
zastępca kierownika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Janowska 27

Obowiązki:

migracja aktów, wydawanie odpisów, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Starszy specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

I piętro,  ul.Janowska 27

Obowiązki:

transkrypcja aktów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 2, ul. Janowska 27

Obowiązki:

migracja aktów, wydawanie odpisów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Starszy specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 3, ul.Janowska 27

Obowiązki:

migracja aktów, korespondencja


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Janowska 27

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Torenc-Kopytiuk Magda
Data wytworzenia informacji:
14-01-2011
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013