Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Barbara Kłyź
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: kordynator w MOPS w Białej Podlaskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: koordynator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,Biała Podlaska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Koordynator działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz MOPS
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Koordynator działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Koordynator działu realizacji świadczeń i analiz MOPS w Białej Podlaskiej
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: koordynator działu Realizacji Świadczeń i Analiz w MOPS
Opis: pierwsze oświadczenie
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz MOPS
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.