Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Aneta Jasiurska
Telefon
83 341 68 85
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: podinspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Inspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Inspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: inspektor w Referacie Komunikacji
Opis: oświadczenie za 2015r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: inspektor w Wydziale Obsługi Mieszkańców
Opis: oświadczenie majątkowe za 2014r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: specjalista w Referacie Komunikacji
Opis: pierwsze oświadczenie
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: specjalista w Referacie Komunikacji WOM
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013r.