Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Katarzyna Malinowska
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: podinspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: inspektor, Urząd Miasta Biała Podlaska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Inspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: specjalista w Referacie Komunikacji
Opis: pierwsze oświadczenie
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Inspektor w Referacie Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: specjalista w Referacie Komunikacji WOM
Opis: pierwsze oświadczenie majątkowe
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: specjalista w Referaci Komunikacji Wydzialu Obsługi Mieszkańców
Opis: oświadczenie majątkowe za 2014r.