Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Łucja Marianna Samociuk
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko: kierownik w MOPS Biała Podlaska
Opis: Oświadczenie majątkowe ostatnie na stanowisku.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Społecznych w MOPS
Opis: oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: kierownik ,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biała Podlaska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych MOPS
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: kierownik działu Świdczeń rodzinnych i socjalnych w MOPS
Opis: pierwsze oświadczenie
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych MOPS
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych MOPS w Białej Podlaskiej
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: kierownik Referatu Świadczeń Socjalnych
Opis: ostatnie oświadczenie
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: kierownik Referatu Świadczeń Socjalnych
Opis: oświadczenie majątkowe za 2014r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: kierownik Referatu Świadczeń Socjalnych
Opis: oświadczenie majątkowe za 2013r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za rok 2011
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za rok 2010
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za rok 2009