Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Powiat M. Biała Podlaska
Telefon
83 341 61 00
Fax
83 343 70 64
E-mail

Strona internetowa
NIP
537-00-11-205

Dodatkowe informacje

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 00 - centrala, 83 341 61 23 - sekretariat prezydenta
fax 83 343 70 64
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl

NIP 537-00-11-205
REGON 000524045

godziny pracy (poniedziałek - piątek):

sala obsługi: 7.30 - 17.00
pozostali pracownicy: 7.30 - 15.30
Urząd Stanu Cywilnego: 7.30 - 15.30

elektroniczna skrzynka podawcza:

na platformie ePuap
/UrzadMiasta/skrytka

dane do faktur i przelewów:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

Numery rachunków bankowych

nr rachunku (dochody):
80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Wpłaty z tytułu:

  • podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
  • opłat za wieczyste użytkowanie,
  • opłat za scalanie gruntu,
  • opłat za najem i dzierżawę,
  • opłat za sprzedaż mienia,
  • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
  • opłaty adiacenckiej,
  • opłat komunikacyjnych,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy,
  • kary za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za zezwolenie i egzamin TAXI,
  • opłat skarbowych, w tym od pełnomocnictwa, zaświadczeń itp.
  • opłat targowych,
  • opłat od posiadania psów,
  • opłat za zezwolenia alkoholowe,
  • opłat za udostępnienie danych,
  • opłat za wydanie zaświadczeń,
  • opłat za licencje i koncesje,
  • opłat ewidencyjnych,
  • opłat za mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską,
  • opłat różnych.

nr rachunku (opłaty za gospodarowanie odpadami):
97 1020 4476 0000 8302 0376 2879

Wpłaty z tytułu:

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nr rachunku (sumy depozytowe):
31 1020 4476 0000 8202 0376 2564

Wpłaty z tytułu:

  • wadium,
  • kaucji,
  • sum gwarancyjnych,
  • zabezpieczenia należytego wykonania umów.

nr rachunku (budżet gminy):
25 1020 4476 0000 8002 0376 2382

Wpłaty z tytułu:

  • subwencji, dotacji,
  • udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto informujemy, iż wpłaty z powyższych tytułów można uiszczać bez prowizji w Banku PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
02-10-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-03-2023