Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Powiat M. Biała Podlaska
Telefon
83 341 61 00
Fax
83 343 70 64
E-mail

Strona internetowa
NIP
537-00-11-205

Dodatkowe informacje

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 00 - centrala, 83 341 61 23 - sekretariat prezydenta
fax 83 343 70 64
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl

NIP 537-00-11-205
REGON 000524045

godziny pracy:

  poniedziałek wtorek - piątek
Urząd Miasta (wszystkie wydziały i referaty) 7:30 - 17:00 7:30 - 15:30
Miejski Rzecznik Konsumentów 9:00 - 17:00
Urząd Stanu Cywilnego 7:30 - 17:00

 

elektroniczna skrzynka podawcza:

na platformie ePuap
/UrzadMiasta/skrytka

adres do e-Doręczeń:

AE:PL-81387-18638-SFDTU-32

dane do faktur i przelewów:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

Numery rachunków bankowych

nr rachunku (dochody):
80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Wpłaty z tytułu:

 • podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 • opłat za wieczyste użytkowanie,
 • opłat za scalanie gruntu,
 • opłat za najem i dzierżawę,
 • opłat za sprzedaż mienia,
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • opłaty adiacenckiej,
 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy,
 • kary za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za zezwolenie i egzamin TAXI,
 • opłat skarbowych, w tym od pełnomocnictwa, zaświadczeń itp.
 • opłat targowych,
 • opłat od posiadania psów,
 • opłat za zezwolenia alkoholowe,
 • opłat za udostępnienie danych,
 • opłat za wydanie zaświadczeń,
 • opłat za licencje i koncesje,
 • opłat ewidencyjnych,
 • opłat za mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską,
 • opłat różnych.

nr rachunku (opłaty za gospodarowanie odpadami):
97 1020 4476 0000 8302 0376 2879

Wpłaty z tytułu:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nr rachunku (sumy depozytowe):
31 1020 4476 0000 8202 0376 2564

Wpłaty z tytułu:

 • wadium,
 • kaucji,
 • sum gwarancyjnych,
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów.

nr rachunku (budżet gminy):
25 1020 4476 0000 8002 0376 2382

Wpłaty z tytułu:

 • subwencji, dotacji,
 • udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto informujemy, iż wpłaty z powyższych tytułów można uiszczać bez prowizji w Banku PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
11-12-2023
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
11-12-2023 08:19:46