Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Dariusz Litwiniuk
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: korekta
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: przewodniczący rady
Opis: oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta
Opis: korekta do oświadczenia za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: radny, przewodniczący rady
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: przewodniczący rady
Opis: Pierwsze oświadczenie w kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: radny
Opis: oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie
Stanowisko: radny
Opis: Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023
Oświadczenie
Stanowisko: radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: korekta do oświadczenia za 2019 r.