Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Komunikacji
Pełniący obowiązki kierownika
Adres komórki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Telefon
83 341 69 31, 83 341 61 54
Informacje dodatkowe

Do zadań Referatu Komunikacji należy w szczególności:

 • rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i kart pojazdów,
 • przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych niewymagających ich wymiany,
 • wymiana dowodów rejestracyjnych,
 • kierowanie pojazdów na badania techniczne,
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • prowadzenie spraw związanych z kasacją wycofanych tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wzywanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia kwalifikacji,
 • wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim w przypadku zastrzeżeń, co do ich stanu zdrowia,
 • cofanie, zatrzymanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń stacjom kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych,
 • przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do dokonywania badań technicznych,
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • współpraca z sądem, prokuraturą i policją w zakresie prowadzonych zadań referatu,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
 • wydawanie zaświadczeń, wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz przeprowadzanie w nich kontroli co najmniej raz w roku,
 • wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom i wykładowcom,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców,
 • współpraca z policją w zakresie kontroli praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców,
 • współpraca z WORD w zakresie przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców,
 • współpraca z administratorem danych zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na podjęcie i wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • prowadzenie spraw związanych z  licencjami na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy oraz transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie określonego
  w zezwoleniu rodzaju transportu drogowego osób;
 • prowadzenie spraw związanych z utratą lub nienaruszeniem dobrej reputacji przez przedsiębiorcę, zarządzającego transportem lub osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem;
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem niezdolności  zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi oraz przywracanie tej zdolności;
 • prowadzenie spraw związanych z  zaświadczeniami o zgłoszeniu wykonywania przez przedsiębiorcę przewozów  drogowych na potrzeby własne;
 • kontrola przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, lub wydano zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, likwidacją pojazdów porzuconych oraz przepadkiem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych, w tym wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz parkingów strzeżonych do ich przechowywania;
 • wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  w tym organizatora publicznego transportu zbiorowego a przede wszystkim:
  a) planowanie rozwoju transportu,
  b) organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  c) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 3, 4, 5

tel. 83 341 68 31


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. rejestracji pojazdów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 3, 4, 5


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. rejestracji pojazdów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 3, 4, 5

tel. 83 341 61 31


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. transportu i komunikacji miejskiej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój 9

tel. 83 341 69 09


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. rejestracji pojazdów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 3, 4, 5

tel. 83 341 61 31


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownika Referatu Komunikacji
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 1, 2


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. rejestracji pojazdów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala obsługi - stanowiska nr 2, 3, 4, 5

tel. 83 341 61 31


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. praw jazdy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Okres obejmowania stanowiska:
od 2020-12-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 9


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, sala obsługi

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji:
04-01-2016
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
04-01-2016