Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
stanowisko ds. BHP
Adres komórki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pok. 303

Informacje dodatkowe

Do podstawowych obowiązków stanowiska do spraw bhp i ppoż. w szczególności należy:

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wnioskowanie o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 2. przeprowadzanie instruktarzy ogólnych w zakresie bhp nowozatrudnionych pracowników oraz współpraca z pracownikiem ds. kadr w zakresie organizacji okresowych szkoleń bhp,
 3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 4. prowadzenie ewidencji, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, w tym informowanie pracowników przed dopuszczeniem do pracy o:
 • ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy,
 • stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

w zakresie przeciwpożarowym:

 1. prowadzenie szkoleń w zakresie przyczyn powstawania i zapobiegania pożarom oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
 2. zapewnienie odpowiedniego sprzętu i urządzeń gaśniczych, rozmieszczonych zgodnie z określonymi w tym zakresie wymogami,
 3. ustalenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 4. prowadzenie i posiadanie kompletnej dokumentacji przeciwpożarowej Urzędu,
 5. kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów i wymogów przeciw pożarowych.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
04-03-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
04-03-2015