Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Sekretarz Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Informatyki i Łączności
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Telefon
83 341 69 92, 83 341 64 79, 83 341 64 84
Email

Informacje dodatkowe

Zadania referatu:

 1. obsługa DNS (internetowego systemu nazw) dla domeny bialapodlaska.pl,
 2. obsługa systemu poczty elektronicznej w domenie bialapodlaska.pl,
 3. administracja serwerem WWW,
 4. tworzenie, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu, projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych,
 5. wdrażanie nowych systemów informatycznych,
 6. organizowanie szkoleń z zakresu informatyki dla pracowników urzędu,
 7. zapewnianie ochrony, poufności i bezpieczeństwa przechowywania oraz teletransmisji danych gromadzonych w informatycznych bazach danych urzędu, administrowanie bezpieczeństwa informacji,
 8. opracowywanie i realizacja procedur polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. prowadzenie bieżącego serwisu technicznego sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, okablowania strukturalnego i oprogramowania oraz wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem systemów informatycznych urzędu,
 10. administrowanie lokalną i rozległą siecią komputerową urzędu,
 11. zapewnianie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej i elektronicznej w zakresie działania urzędu,
 12. realizacja projektów związanych z budowaniem społeczeństwa informacyjnego,
 13. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu urzędu,
 14. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
 15. wdrażanie projektów informatycznych obejmujących jednostki podległe.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Informatyk
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 315, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Informatyk
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 315, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Informatyk
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 314, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-07-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 310, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Informatyk
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 314, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
04-03-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013