Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Sekretarz Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Administracyjny
Kierownik
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Telefon
83 341 68 04
Informacje dodatkowe

Do zadań Referatu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi urzędu, w tym:
  • zapewnienie dozoru obiektów i mienia,
  • remonty i konserwacja,
  • utrzymywanie czystości wewnątrz i zewnątrz urzędu,
 2. prowadzenie prac organizacyjnych i porządkowych;
 3. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne;
 4. prowadzenie gospodarki samochodowej i środkami rzeczowymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi oraz informacją wizualną w urzędzie;
 6. zamieszczanie na tablicach informacji podawanych do publicznej wiadomości własnych i zleconych przez inne podmioty;
 7. doręczanie korespondencji mieszkańcom miasta;
 8. prowadzenie w ujęciu wartościowym zbiorczej ewidencji podstawowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących mienie, w które wyposażony jest urząd;
 9. nadzór wizyjny parkingu płatnego;
 10. obsługa umów w zakresie płatności faktur dotyczących administrowania urzędem.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Goniec
Godziny przyjęć i nr pokoju:
tel. 83 3416980 parter, pokój 29A ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
goniec
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-03-04

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Konserwator

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Goniec
Godziny przyjęć i nr pokoju:
tel. 83 3416980 parter, pokój 29A ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
goniec
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-02-01

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
archiwista

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Referatu Administracyjnego
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, p. 226


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sprzątaczka
Godziny przyjęć i nr pokoju:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 226

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Skrodziuk Anna
Data wytworzenia informacji:
31-07-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013