Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Sekretarz Miasta
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, II piętro, pokój 220
Telefon
83 341 61 03
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań Sekretarza miasta należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków sprawnego działania urzędu oraz prawidłowego wykonywania zadań;

2) nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na koszty jego funkcjonowania;

3) nadzór nad przygotowaniem raportu o stanie gminy;

4) nadzór nad sprawami organizacyjnymi, szkoleniowymi i osobowymi pracowników urzędu;

5) nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy;

6) koordynacja działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania o informacje publiczne;

7) nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów;

8) przedkładanie projektów zarządzeń prezydenta, a w szczególności w sprawie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy;

Sekretarz miasta jest pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  2. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów urzędu;
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz zasad przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  4. kierowanie komórką organizacyjną - „pionem ochrony”, wskład której wchodzi:
    a) kierownik kancelarii tajnej,
    b) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,
    c) administrator systemu.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sekretarz Miasta
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, II piętro, pokój 220, tel. 83 341 61 03, e-mail: andrzej.kucaba@bialapodlaska.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
09-04-2009
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013