Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Straż Miejska
Adres komórki
Aleja Tysiąclecia 22
Telefon
83 341 64 86, 83 344 75 44, alarmowy 986
Fax
83 344 75 43
Email

Informacje dodatkowe

Komendant Straży Miejskiej:

Henryk Nędziak

 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami o ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu oraz zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb urzędu,
 10. pełnienie całodobowego dyżuru na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Biała Podlaska.

W związku z realizowanymi działaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy uzyciu srodków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynnosci te są niezbędnedo wykonywania zadań oraz w celu:

 1. utrwalania dowodów popełnienia przestepstwa lub wykroczenia,
 2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych:

Klauzula informacyjna do monitoringu miejskiego

Klauzula informacyjna do zbioru e-Mandat

Klauzula informacyjna do zbioru danych osobowych właścicieli pojazdów

Klauzula informacyjna do zbioru danych w Programie Bezpieczna Biała


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-02-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
aplikant
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-03-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Młodszy strażnik
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-05-01

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
aplikant
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-06-19

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
komendant
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
aplikant w Straży Miejskiej
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-07-01

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
strażnik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Aleja Tysiąclecia 22


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
aplikant
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Nędziak Henryk
Data wytworzenia informacji:
06-08-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013