Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Kierownik
Adres komórki
p. 219, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Telefon
83 341 69 30
Email

Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
 2. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu;
 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem audytu, poprzez:
  a) realizację zadań zapewniających,
  b) czynności sprawdzające,
  c) czynności doradcze,
  d) ocenę kontroli zarządczej;
 4. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego;
 5. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytów pozaplanowych;
 6. przygotowywanie rocznych planów kontroli w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych;
 7. przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kontroli doraźnych zlecanych przez Prezydenta Miasta;
 8. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
 9. opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące sposobu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 10. przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonych kontroli;
 11. udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie;
 12. kontrola zasad udzielania i wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
 13. kierowanie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik referatu - audytor wewnętrzny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

p. 219, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli
Godziny przyjęć i nr pokoju:

p. 218, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-01-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 219, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli
Godziny przyjęć i nr pokoju:

p. 218, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli
Okres obejmowania stanowiska:
do 2018-03-30
Godziny przyjęć i nr pokoju:

p. 219, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli
Okres obejmowania stanowiska:
do 2016-10-29
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pl. Wolności 9, p. 8

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
14-01-2011
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013